Isaksen. Etter endt spesialistutdannelse ved Telemark Sykehus, Haugesund Sykehus og Haukeland Universitetssykehus, ble Isaksen godkjent spesialist i obstetrikk og gynekologi i 2012. Siden har hun jobbet som konsulent ved Volvat Medisinske senter i Bergen.

Isaksen har en rekke kurser og sertifiseringer. Blant annet innen hormonbehandling i overgangsalderen, infertilitet, utralyd og ulike laserbehandlinger. Hun er medlem av Den norske legeforening, Norsk gynekologisk forening, Norsk forening for ultralyddiagnostik og Norsk Perinatalmedisinsk Forening. Isaksen startet på Beth’s Medispa mars 2021.

Isaksen er opptatt av trygghet, god kommunikasjon og investerer mye tid i faglig oppdatering.

– Min største interesse gjennom livet har vært medisin med særlig fokus på kvinners helse. I møte med pasienter er det viktig for meg at samtlige føler seg sett og ivaretatt. Jeg er opptatt av god kommunikasjon, rask utredning og god oppfølging slik at man raskt kan starte med optimal behandling. Jeg tar hensyn til kvinners ulikheter, status og alder, og jeg jobber for at alle kvinner som kommer til meg skal få en individuell vurdering som tar hensyn til deres behov og fase livet.